top of page

Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Güncelleme tarihi: 29 Kas 2023

Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul Davetidir.

Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2023-2

Tarihi : 18.10.2023


Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 04/11/2023 tarihi cumartesi günü saat: 10:00’da Çengelköy-Kuleli Caddesi No: 69 Üsküdar/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemlerle birlikte planlanmıştır.


Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 12/11/2023 tarihinde aynı saatte (10:00’da) ve aynı adreste (Çengelköy-Kuleli Caddesi No: 69 Üsküdar / İSTANBUL) yapılacaktır.


Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.


Dr. Aylin İLGEN

Tesis Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


 

GÜNDEM

 1. Toplantının açılışı,

 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,

 3. Başkanın konuşması,

 4. Divanın oluşturulması (Divan Başkanı, Birer adet sayman üye ve kâtip üye seçimi), Divan üyelerine toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi. Gündem maddelerinin okunması.

 5. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi,

 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

 7. Dernek Tüzüğünde, üyelerimize ayrıca açıklamalı olarak eposta ile iletilecek olan maddelerde değişiklik yapılması,

 8. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,

 9. Yönetim kurulu başkanına huzur hakkı ödenmesi ve ödenecek huzur hakkı miktarının görüşülmesi ve onaylanması (asgari ücretin 1/3’ü oranında).

 10. Yönetim kuruluna, dernek iş ve işleyişinin düzenli olarak yürütülmesi amacıyla üçüncü kişilerle, kamu kurum ve özel kuruluşlar ile her türlü iş birliği yapması için yetki verilmesi.

 11. Dernek bütçesinin hazırlanarak üyelere tebliğ edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilesi.

 12. Dernek bütçesinde yer alan gider kalemleri arasında transfer yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 13. Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi,

 14. Dilek ve temenniler ile Kapanış.15 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
 • Siyah LinkedIn Simge
 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon
bottom of page