top of page
 06  Daire Sakini Soruyor: “Yönetim, aidatını ödemeyenlerin, özellikle de inşaat firmasının boş dairelerinin de borcunu bizden tahsil ediyor. Bunun için nasıl şikayetçi olabilirim?”

Anayapının giderlerine ilişkin 1 yıllık tahmini bir bütçe hazırlanmaktadır. Sonrasında ise yönetim planında yazan/yazmıyorsa da 634 sayılı KMK’na uygun şekilde metrekare/bağımsız bölüm/arsa payı oranında (hangisi belirtilmişse) daire başına düşen yıllık ve aylık giderler hesaplanmaktadır. Her daire sakini kendi payına düşen miktardan sorumludur. Yönetim işletme bütçesinde belirtilmiş miktarın dışında bir rakam talep edemez (ek işletme bütçesi farklı bir konu). Yatırım bütçesi ise sadece kat maliklerinin sorumlu olduğu giderlerdir. Eğer işletme bütçesindeki gider kalemlerinde uygunsuzluk olduğunu düşünüyorsanız denetim kurulundan bilgi talep edebilirsiniz. Denetim Kurulu, yönetimin giderleri kadar uygulamalarını da denetlemekten yükümlüdür. Yapılan tüm işlemlerle ilgili teklifleri inceleyerek usulsüzlük var ise tespit etmek Denetim Kurulu yükümlülüğüdür.

 

 07 Daire Sakini Soruyor: “Üst komşum gece geç saatte süpürge çalıştırıyor, gürültü yapıyor, çocukları çok ses/yaramazlık yapıyor, vb. şikayetler söz konusu. Yönetime defalarca söylememize rağmen çözüm bulmadılar. Bu konuyla ilgili ne yapabiliriz?”

Öncelikle belirtmek isteriz ki 634 sayılı KMK gereğince yönetimler ortak alanlardan ve bu alanlardaki davranışlardan sorumludurlar. Dolayısı ile yönetimin/yöneticinin komşular arasındaki ilişkilere karışma ya da bir daire sakininin bağımsız bölümü içindeki davranışlarına müdahale yetkisi yoktur. Ancak “Yaşam Kuralları Kitapçığı” nda belirtilen ortak yaşam alanımız olan konutlarda huzurun sürekliliği açısından bir takım gürültü kısıtlamaları getirilmiştir. Bu kuralları ihlal eden daire sakinine yönetim sözlü ikazda bulunabilir ancak daha ileri düzeyde bir müdahalede bulunamaz.

Apartman yöneticisi apartman içerisinde diğer komşuların rahatsız olmasına sebep olan komşunun bu duruma son vermesini kendisinden sözlü olarak ikaz ederek istemelidir. Fakat tüm bu itirazlara rağmen komşunun kat mülkiyesinden doğan kurallara uymayarak gürültü yapmaya devam etmesi halinde noter kanalıyla yazılı olarak ihtarname göndermesi gerekmektedir. Eğer gürültü yapan komşu kiracı ise bu durumun önlenmesinin sağlanması için ev sahibi ile iletişime geçilmelidir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça düzenlendiği üzere; aynı apartman veya site içerisinde yaşayan komşuların birbirlerini rahatsız etmemeleri gerekmektedir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.18; Malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

 

Gürültü yapan komşuya karşı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak rahatsızlık yarattığı unsurların ispatlanması halinde tedbir kararı talebinde bulunulabilir. Bir diğer hukuki prosedür ise; devamlı surette gürültü yapan komşuya karşı bulunduğunuz bölgedeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılarak hakkında suç duyurusunda bulunulmasıdır

 

 08  Daire Sakini Soruyor: “Kendi kapımızın önünde bulunan terlik-bisiklet-scooter, vb. / balkondan halı-yorgan havalandırması / balkona perde asılması, vb. konularla alakalı olarak yönetim bize para cezası kesmiş ve site yönetim programındaki hesabımıza da bu bedel eklenmiş. Yöneticinin bize davranışlarımızdan dolayı ceza kesme hakkı var mıdır? Ödemezsek ne olur?”

Apartman ve sitelerde oturanlar, komşuluk hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Aksi halde apartman yönetiminin yaptırım uygulama yetkisi vardır. Ancak yöneticinin bu yetkisi istisnai bir yetki olup, Yönetim planında hem cezaya konu fiiller hem de bunların karşılığı olan idari para cezalarının açıkça belirtilmiş olması gerekir. Eğer yönetim planında cezalara ilişkin hüküm yoksa site yönetimi idari para cezası kesemez.

 09  ......

 

 

 

 10  ......

Önceki Sayfa

  • Siyah LinkedIn Simge
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
bottom of page